Nederlandse AI Coalitie

 Nederlandse AI Coalitie

Type expert(ise)

De wereld staat aan de vooravond van een technologische revolutie door Artificiële Intelligentie (AI). Deze technologie zal onze welvaart, welzijn en de manier waarop we als samenleving functioneren, diepgaand beïnvloeden. Hoe wij nu handelen zal binnen tien jaar significante effecten hebben. Nederland kan en moet daarom een leidende rol spelen in de ontwikkeling en toepassing van AI.

Gezamenlijke Kracht voor AI

In oktober 2019 is de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) opgezet. Als publiek-privaat samenwerkingsverband van overheidsorganisaties, bedrijven en academische instellingen, streven ze ernaar om AI-initiatieven in Nederland te versnellen en met elkaar te verbinden. Dit initiatief is een reactie op de dringende behoefte aan een integrale aanpak van AI, met stevige betrokkenheid van de overheid en alle relevante stakeholders.

Kenmerken

Focus op: Maatschappelijke implicaties van AI
Kijk ook naar:
De Malietoren Bezuidenhoutseweg 12 Den Haag
Scroll naar boven